Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Do characters have different combos/abilities inside of Marvel Battlegrounds?

posted on 2016/03/15


Treslagskombo

Hver figur har en treslagskombo som sit primære angreb. Efter at have ramt med første slag, slår alle figurers komboer målet tilbage (se Slå tilbage nedenfor). Hvis det tredje slag i komboen rammer, dannes der lilla gnister.

Slå tilbage

Slå tilbage, som udløses ved afslutningen af en treslagskombo, sender målet flyvende bagud.

Stærkt angreb

Du udfører et stærkt angreb ved at holde angrebsknappen inde. Stærke angreb har specielle egenskaber eller forårsager bonusskade. Iron Mans stærke angreb er en stråle fra hans arc-reaktor i midten af brystkassen, mens Captain Americas stærke angreb er et skjoldslag, som slår modstanderen tilbage.

Oprejsningsangreb

Et oprejsningsangreb udføres ved at trykke på angrebsknappen, mens man rejser sig efter at være blevet slået til jorden. Når man udfører et oprejsningsangreb, kan man ikke angribes, men man er meget sårbar over for blokeringer.

Luftangreb

Luftangrebet er forskelligt fra figur til figur og kan omfatte dunderslag mod jorden, luftslagkomboer og projektiler affyret, mens man er i luften. Tryk og angrib for at forårsage mere skade.

Grib fat

Alle figurer kan gribe fat. Tryk på X-knappen for at komme uden om en blokeringstilstand uden at komme i kontakt med den angribende spiller. Når Grib fat rammer, udføres der et gribekast, som kaster figuren på tværs af arenaen.

Blokering

Alle figurer kan blokere, når forsvar-knappen holdes nede. Herved afbøjes alle distance- og nærkampsangreb, som ikke er ublokkelige, så figuren ikke tager skade. Man kan også bruge blokering til at klare sig gennem en figurs treslagskombo og straffe ham/hende, mens vedkommende restituerer.

Parér-modangreb

Alle figurer kan udføre et modangreb ved at blokere et angreb, lige inden det rammer. Et modangreb udføres automatisk mod den angribende figur, og det er et kraftigt slå-tilbage-angreb.

Undvigelse

Alle figurer kan undvige i fire retninger, når der trykkes på forsvar-knappen, mens man er i bevægelse. Når man undviger, er figuren usårlig et kort stykke tid.

Hop

Alle figurer kan hoppe, når du trykker på hop-knappen.

Superhop/flyvning

Hvis du holder A-knappen inde, mens figuren står på jorden, kan nogle figurer udføre et superhop eller begynde at flyve.  Hvis en figur ikke kan superhoppe eller flyve, hopper den bare almindeligt.

Flyvning/netsving

Hvis du holder A-knappen nede, mens figuren er i luften, kan nogle figurer lave en speciel hop-handling. Thor kan for eksempel svæve over slagmarken, mens Spider-Man kan svinge fra ét område til et andet i en netline.

Hurtig restitution

Alle figurer kan restituere hurtigt, mens de er i luften, ved at du trykker på hop-knappen som reaktion på, at du er blevet ramt.

Alternativt angreb

Alternative angreb iværksættes med den højre udløser, og dette angreb er typisk et distanceangreb.  Alternative angreb er rigtigt gode til at slå et mål ud fra luften, fordi man ikke kan blokere, når man er i luften.

Skift alternativt angreb

Nogle figurer har en stærk (dvs. "hold inde"-) version af deres alternative angreb, som giver noget ekstra. Captain America kan for eksempel få sit skjoldkast til at paralysere modstanderne, når de rammes.

Specialangreb

Når en figurs specialmanøvre-meter er fyldt helt op, kan man udløse specialangrebet ved at trykke på RB. Specialangreb forårsager stor skade, men tømmer hele specialmanøvre-metret, når de bruges. Specialangreb udføres normalt fra jorden, men nogle figurer har også specialangreb, som kan udføres fra luften.

Var denne artikel nyttig?


Søger du stadig det rette svar?

Kontakt os