Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Kontroll på PlayStation 3– Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroll for tobeinte​
 
Hopp
X
Slåss/Krafthop
X (hold inne)
Plukk opp/Brukt/Krafthopp
Firkant
Komboavslutning
 Firkant (hold inne når du blir bedt om det)
Slipp gjenstand/Forlat kjøretøy
Sirkel
Blokker
 Sirkel (hold inne)
Angrip
Trekant
Spesialegenskap
R1
Løpe
Venstre spak
Roter kamera
Høyre spak
Velg verktøy/pakke
L1
Editor
Select
 
Pausemeny
Start
Sikte/Låse kamerat
L2 (hold inne)
Skyt/Kast/Kraftsprang
R2

Kjøretøykontroll​
 
Hopp
X
Gå inn i kjøretøy/Taue/Bruk
Firkant
Kjøre fremover
Trekant
Bremse/Rygge
R2 (hold inne)
Bremse/Rygge
 L2 (hold inne)
Styre
Venstre spak
Rotere kamera/Boost
Høyre spak
Våpen
L1
180' sving
R1
Drifte
R2 + L2 + Venstre spak

Romskipkontroll
 
Ta av/Lande
X
Aktivere/Deaktivere X-foil
Firkant
Avfyr hovedvåpen
Trekant
Fremdrift
R2 (hold inne)
Bremse
 L2 (hold inne)
Styre
Venstre spak
Banke mot venstre 
L1 (hold inne)
Banke mot høyre 
R1 (holde inne)
180' graders flipp
Høyre spak NEDOVER
Rulle fremover
Høyre spak OPPOVER
Rull mot venstre
Høyre spak VENSTRE
Rull mot høyre
Høyre spak HØYRE

Editorkontroll​
 
Plasser
X
Angre
Trekant
Forlat
Sirkel
Legg til favoritt 
Firkant
Gnistmodus
R1
Filtre
L1
Flytt valgt leke
Venstre spak
Rotere valgt leke
R2 + Venstre spak VENSTRE/HØYRE
Heve/Senke valgt leke
R2 + Venstre spak OPP/NED
Bla gjennom leker
Retningsknappene VENSTRE/HØYRE
Lekekategori
Bla gjennom - Retningsknappene OPP/NED
Rotere kamera 
Høyre spak

Gnistmoduskontroll​
 
Flytt
X
Tilpass
Trekant
Slett
Sirkel
Tildel logikk
Firkant
Avslutt gnistmodus
R1
Flytt valgt leke
Venstre spak
Heve/Senke valgt gjenstand
R2 + Retningsknappene OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Var denne artikkelen nyttig?


Fortsatt på jakt etter det rette svaret?

Kontakt Oss