Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Kontroll på Wii U – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/14


Kontroll for tobeinte
 
Hopp
B
Slåss/Krafthop
B (hold inne)
Plukk opp/Brukt/Krafthopp
Y
Komboavslutning
Y (hold inne når du blir bedt om det)
Slipp gjenstand/Forlat kjøretøy
A
Blokker
A (hold inne)
Angrip
X
Spesialegenskap
B
Løpe
Venstre spak
Roter kamera
Høyre spak
Velg verktøy/pakke
L
Editor
 
Minus
 
Pausemeny
Pluss
Sikte/Låse kamerat
 
ZL (hold inne)
Skyt/Kast/Kraftsprang
 
ZR
 

Kjøretøykontroll​
 
Hopp
B
Gå inn i kjøretøy/Taue/Bruk
Y
Angrip/Tute/Kaste
X
Kjøre fremover
ZR (hold inne)
Bremse/Rygge
ZL (hold inne)
Styre
Venstre spak
Rotere kamera/Boost 
Høyre spak
Våpen
L
180' sving
R
Drifte
 
ZR + ZL + Venstre spak

Romskipkontroll​
 
Ta av/Lande
B
Aktivere/Deaktivere X-foil 
Y
Avfyr hovedvåpe
X
Fremdrift
ZR (holde inne)
Bremse
ZL (holde inne)
Styre
Venstre spak
Banke mot venstre
L (holde inne)
Banke mot høyre 
R (holde inne)
180' graders flipp 
Høyre spak NEDOVER
Rulle fremover
Høyre spak OPPOVER
Rull mot venstre
Høyre spak VENSTRE
Rull mot høyre
Høyre spak HØYRE

Editorkontroll​
 
Plasser
A
Angre
X
Forlat
B
Legg til favoritt 
Y
Gnistmodus
R
Filtre
L
Flytt valgt leke
Venstre spak
Rotere valgt leke
 
ZR + Venstre spak VENSTRE/HØYRE
Heve/Senke valgt leke
 
ZR + Venstre spak OPP/NED
Bla gjennom leker
 
+styreknappen VENSTRE/HØYRE
Lekekategori - Bla gjennom
 
+styreknappen OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Gnistmoduskontroll​
 
Flytt
B
Tilpass
X
Slett
A
Tildel logikk
Y
Avslutt gnistmodus
R
Flytt valgt leke
Venstre spak
Heve/Senke valgt gjenstand 
 
ZR + Venstre spak OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Var denne artikkelen nyttig?


Fortsatt på jakt etter det rette svaret?

Kontakt Oss