Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Kontroll på Wii U – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/14


Kontroll for tobeinte
 
Hopp
B
Slåss/Krafthop
B (hold inne)
Plukk opp/Brukt/Krafthopp
Y
Komboavslutning
Y (hold inne når du blir bedt om det)
Slipp gjenstand/Forlat kjøretøy
A
Blokker
A (hold inne)
Angrip
X
Spesialegenskap
B
Løpe
Venstre spak
Roter kamera
Høyre spak
Velg verktøy/pakke
L
Editor
 
Minus
 
Pausemeny
Pluss
Sikte/Låse kamerat
 
ZL (hold inne)
Skyt/Kast/Kraftsprang
 
ZR
 

Kjøretøykontroll​
 
Hopp
B
Gå inn i kjøretøy/Taue/Bruk
Y
Angrip/Tute/Kaste
X
Kjøre fremover
ZR (hold inne)
Bremse/Rygge
ZL (hold inne)
Styre
Venstre spak
Rotere kamera/Boost 
Høyre spak
Våpen
L
180' sving
R
Drifte
 
ZR + ZL + Venstre spak

Romskipkontroll​
 
Ta av/Lande
B
Aktivere/Deaktivere X-foil 
Y
Avfyr hovedvåpe
X
Fremdrift
ZR (holde inne)
Bremse
ZL (holde inne)
Styre
Venstre spak
Banke mot venstre
L (holde inne)
Banke mot høyre 
R (holde inne)
180' graders flipp 
Høyre spak NEDOVER
Rulle fremover
Høyre spak OPPOVER
Rull mot venstre
Høyre spak VENSTRE
Rull mot høyre
Høyre spak HØYRE

Editorkontroll​
 
Plasser
A
Angre
X
Forlat
B
Legg til favoritt 
Y
Gnistmodus
R
Filtre
L
Flytt valgt leke
Venstre spak
Rotere valgt leke
 
ZR + Venstre spak VENSTRE/HØYRE
Heve/Senke valgt leke
 
ZR + Venstre spak OPP/NED
Bla gjennom leker
 
+styreknappen VENSTRE/HØYRE
Lekekategori - Bla gjennom
 
+styreknappen OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Gnistmoduskontroll​
 
Flytt
B
Tilpass
X
Slett
A
Tildel logikk
Y
Avslutt gnistmodus
R
Flytt valgt leke
Venstre spak
Heve/Senke valgt gjenstand 
 
ZR + Venstre spak OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Var denne artikkelen nyttig?


Fortsatt på jakt etter det rette svaret?

Kontakt Oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Chat

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone

You can call us, or start a live chat, from 9am-9pm, 7 days a week. Or drop us an email and we’ll get back to you as soon as we can!