Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Kontroll på Xbox One – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroll for tobeinte
 
Hopp
A
Slåss/Krafthop
A (hold inne)
Plukk opp/Brukt/Krafthopp
X
Komboavslutning
X (hold inne når du blir bedt om det)
Slipp gjenstand/Forlat kjøretøy
B
Blokker
B (hold inne)
Angrip
Y
Spesialegenskap
RB
Løpe
Venstre spak
Roter kamera
Høyre spak
Velg verktøy/pakke
LB
Editor
View
Pausemeny
 
Menu
 
Sikte/Låse kamerat
LT (hold inne)
Skyt/Kast/Kraftsprang
RT

Kjøretøykontroll​
 
Hopp
A
Gå inn i kjøretøy/Taue/Bruk
X
Angrip/Tute/Kaste
Y
Kjøre fremover
RT (hold inne)
Bremse/Rygge
LT (hold inne)
Styre
Venstre spak
Rotere kamera/Boost 
Høyre spak
Våpen
LB
180' sving
RB
Drifte
 RT + LT + Venstre spak

Romskipkontroll​
 
Ta av/Lande
A
Aktivere/Deaktivere X-foil 
X
Avfyr hovedvåpe
Y
Fremdrift
RT (holde inne)
Bremse
LT (holde inne)
Styre
Venstre spak
Banke mot venstre
LB (holde inne)
Banke mot høyre 
RB (holde inne)
180' graders flipp 
Høyre spak NEDOVER
Rulle fremover
Høyre spak OPPOVER
Rull mot venstre
Høyre spak VENSTRE
Rull mot høyre
Høyre spak HØYRE

Editorkontroll​
 
Plasser
A
Angre
Y
Forlat
B
Legg til favoritt 
X
Gnistmodus
RB
Filtre
LB
Flytt valgt leke
Venstre spak
Rotere valgt leke
RT + Venstre spak VENSTRE/HØYRE
Heve/Senke valgt leke
RT + Venstre spak OPP/NED
Bla gjennom leker
Retningsknappene VENSTRE/HØYRE
Lekekategori - Bla gjennom
Retningsknappene OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Gnistmoduskontroll​
 
Flytt
A
Tilpass
Y
Slett
B
Tildel logikk
X
Avslutt gnistmodus
View
Flytt valgt leke
Venstre spak
Heve/Senke valgt gjenstand 
RT + Retningsknappene OPP/NED
Rotere kamera
Høyre spak

Var denne artikkelen nyttig?


Fortsatt på jakt etter det rette svaret?

Kontakt Oss