Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Wszystkie konsole – jak wykonać twardy reset

posted on 2015/08/27


Jeśli masz problem z grą w Disney Infinity 3.0, zalecamy całkowite wyłączenie zasilania konsoli – inaczej twardy reset albo zrestartowanie.
 

Xbox 360:
 
1. Wyłącz konsolę.
2. Odłącz konsolę od zasilacza, a następnie odłącz zasilacz od gniazdka.
3. Zaczekaj pięć minut.
4. Ponownie podłącz zasilacz do konsoli i do gniazdka.
 

Xbox One:
 
Postąp zgodnie z tymi instrukcjami na stronie pomocy technicznej konsoli Xbox.
 

PlayStation 3:
 
1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez mniej więcej pięć sekund, aż usłyszysz piknięcie, po czym puść.
2. Zaczekaj, aż zgasną wskaźniki i przestaną się kręcić wiatraki.
3. Wyłącz zasilanie przyciskiem z tyłu. UWAGA: Jest to konieczne tylko w „grubych” modelach PlayStation
4. Odłącz system od gniazdka i zaczekaj pięć minut.
5. Ponownie podłącz system do gniazdka.
6. Włącz zasilanie przyciskiem z tyłu (jeśli masz „gruby” model).
 

PlayStation 4:
 
1. Naciśnij przycisk zasilania na przednim panelu, żeby wyłączyć system. Wskaźnik zasilania zamiga przez kilka chwil, po czym zgaśnie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, po czym go puść po usłyszeniu dwóch piknięć.
3. Podłącz kontroler DualShock4 kablem USB, po czym naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
4. Wybierz opcję „Uruchom ponownie system”.
 

Wii U:
 
1. Wyłącz Wii U.
2. Zaczekaj 90 sekund.
3. Włącz Wii U z powrotem.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami