Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Czy w świecie można mieć więcej niż jeden plik zapisu?

posted on 2015/09/28


Każdy profil ma do dyspozycji w każdym świecie tylko jeden lokalny plik zapisu, którego nie można zapisać w chmurze Disneya.

Jeśli plik zapisu ulegnie uszkodzeniu, należy go usunąć. Wybierz opcję „Nowa gra”, aby zacząć od nowa i stworzyć nowy plik zapisu.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami