Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition)

  • Console
  • Steam

Czym jest profil użytkownika konsoli?

posted on 2016/03/23


Profil użytkownika konsoli to konto offline, na którym dane zapisów gry są przechowywane na dysku twardym konsoli. Inaczej mówiąc, jest to konto użytkownika na konsoli. Do profili takich należą profile Xbox, użytkownicy PlayStation czy użytkownicy Wii U (Mii).

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami