Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition)

  • Console
  • Steam

Błąd Wii U: Nie można odczytać dysku

posted on 2015/08/18


Do gry na konsoli Wii U możesz używać dysku z grą Disney Infinity 2.0, ale jeśli podczas wkładania dysku konsola będzie w nieodpowiednim trybie, pojawi się błąd „Unable to read the disc”.

Postąp zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby rozwiązać problem i przełączyć konsolę w tryb Wii U.
 
1. Kliknij ikonę menu Wii U. Nastąpi powrót do normalnego interfejsu Wii U.
2. Uruchom Disney Infinity 2.0. Po zmianie trybu gra powinna być możliwa.

Postąp zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby wrócić do trybu Wii.
 
1. Kliknij ikonę menu Wii U na GamePadzie.
2. Pojawi się prośba o synchronizację z kontrolerem Wii Remote.
3. Postąp zgodnie z pozostałymi instrukcjami na ekranie.
 
Jeśli pojawią się inne komunikaty o błędach, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną konsoli Wii U. Radzimy też sprawdzić, czy na dysku nie ma zabrudzeń, zarysowań i osadu.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami