Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition)

  • Console
  • Steam

Jak zrestartować konsolę Xbox One?

posted on 2014/12/02


Jeśli po aktualizacji lub awarii konsoli występują problemy z uruchamianiem gier na Xbox One, należy wyłączyć i włączyć zasilanie konsoli. Nastąpi wówczas pełny ponowny rozruch konsoli bez usunięcia gier i zapisanych danych.

Dokładne instrukcje można znaleźć na stronie pomocy technicznej Xbox One.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami