Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Jak dodać drugiego gracza?

posted on 2016/03/22


Disney Infinity umożliwia grę w dwie osoby na dzielonym ekranie! Dodatkowy gracz może dołączyć w czasie rozgrywki i sterować drugą postacią (figurka postaci na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity).
 

PlayStation 3
 
1. Naciśnij środkowy przycisk PlayStation na drugim kontrolerze.
2. Wybierz profil drugiego gracza lub grę jako gość.
3. Ustaw figurkę postaci Disney Infinity na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity.
4. Naciśnij Start.
5. Gra przejdzie w tryb dzielonego ekranu i pojawi się druga postać!

PlayStation 4
 
1. Naciśnij środkowy przycisk PlayStation na drugim kontrolerze.
2. Wybierz profil drugiego gracza lub grę jako gość.
3. Ustaw figurkę postaci Disney Infinity na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity.
4. Naciśnij Options.
5. Gra przejdzie w tryb dzielonego ekranu i pojawi się druga postać!
 

Xbox 360
 
1. Naciśnij środkowy przycisk Xbox na drugim kontrolerze.
2. Wybierz profil drugiego gracza lub „Profil”, żeby grać jako gość.
3. Ustaw figurkę postaci Disney Infinity na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity.
4. Naciśnij przycisk Start.
5. Gra przejdzie w tryb dzielonego ekranu i pojawi się druga postać!
 

Xbox One
 
1. Naciśnij środkowy przycisk Xbox na drugim kontrolerze.
2. Wybierz profil drugiego gracza lub „Dodaj gościa”, żeby grać jako gość.
3. Ustaw figurkę postaci Disney Infinity na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity.
4. Naciśnij przycisk Menu.
5. Gra przejdzie w tryb dzielonego ekranu i pojawi się druga postać!
Podczas dodawania drugiego gracza na konsoli Xbox One należy się upewnić, że na drugim kontrolerze używany jest drugi profil. Dodanie drugiego gracza na jednym profilu nie działa.

Wii U 
 
1. Ustaw figurkę postaci Disney Infinity na miejscu B [okrągłym] czytnika Disney Infinity.
2. Naciśnij przycisk +.
3. Gra przejdzie w tryb dzielonego ekranu i pojawi się druga postać!

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami