Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Jak zresetować figurkę postaci?

posted on 2016/03/23


Postąp według poniższych instrukcji, żeby zresetować figurkę postaci:
 
1. W menu głównym wybierz „Opcje”.
2. Wybierz „Opcje gry”.
3. Wybierz „Resetuj figurkę”.

Pamiętaj, że wyzerowaniu ulegną umiejętności postaci oraz informacje o własności figurki.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami