Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Jak zapisać Plac Zabaw Disney Infinity 3.0?

posted on 2016/02/01


Postąp zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby zapisać Plac Zabaw przed wysłaniem go do Disneya:
 
1. Na Placu Zabaw wybierz „Pauza”, a następnie „Zapisz”.

Select Pause, then Save from the Pause Menu

2. Wybierz „Nowy zapis

Select New Save

3. Podaj nazwę i opis Placu Zabaw.

4.  Sprawdź, czy włączone są opcje „Udostępnij znajomym” i „Zapisz do chmury Disney”.

Make sure that Share with Friends and Save to my Disney Cloud are set to On

5.  Wybierz gatunek

Select a Genre

6. Wybierz „Zapisz

Select Save

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami