Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition): PS Vita

  • Console

Jak przygotować do gry Czytnik Disney Infinity (wydanie 2.0) na PS Vita?

posted on 2015/05/08


Po wyjęciu czytnika Disney Infinity z opakowania należy ustawić go na stabilnej, bezpiecznej i równej powierzchni w pobliżu systemu PlayStation®Vita. Nie należy stawiać czytnika na metalowej powierzchni ani trzymać w jego pobliżu metalowych przedmiotów.
 
Disney Infinity 2.0 Edition Base for PS Vita
A. Miejsce na figurkę postaci Disney Infinity i dysk mocy.
B. Miejsce na figurkę dostępu do świata Disney Infinity, dysk mocy i dysk gry na Placu Zabaw.


Konfiguracja czytnika Disney Infinity na PS Vita:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Czytnik Disney Infinity łączy się z systemem „PS Vita” za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth®. Włącz system „PS Vita” i sprawdź, czy w menu ustawień Bluetooth® systemu „PS Vita” włączona jest Funkcja Bluetooth®.
  • Przez 3–4 sekundy przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na czytniku Disney Infinity. Dioda LED systemu „PS Vita” błyśnie na niebiesko cztery razy.
  • Czytnik Disney Infinity przejdzie w tryb parowania. Dioda LED systemu „PS Vita” będzie świecić na przemian na czerwono i niebiesko.
  • Jeśli czytnik Disney Infinity nie przejdzie w tryb parowania, przez 12-15 sekund przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na czytniku Disney Infinity, dopóki dioda LED nie zacznie świecić na przemian na czerwono i niebiesko.
  • Po połączeniu dioda będzie błyskać na niebiesko co pięć sekund.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami