Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition)

  • Console
  • Steam

Jak podzielić się własnością figurki postaci w Disney Infinity 2.0?

posted on 2016/03/23


Podczas pierwszego użycia figurki postaci w Disney Infinity 2.0 na danym profilu gracza pojawi się komunikat z prośbą o podzielenie się własnością lub grę jako gość. W czasie gry jako gość postać będzie na poziomie osiągniętym przy użyciu profilu użytkownika, na którym grano nią poprzednio. Doświadczenie zdobyte podczas gry jako gość zostanie zapisane w figurce postaci i może zsumować się z doświadczeniem zdobytym podczas gry tą figurką na drugim profilu.

Po wybraniu podzielenia się własnością przy grze na nowych profilach postępy tych profili będą zapisywane w oddzielnych osobistych plikach zapisu, ale ostatni poziom osiągnięty figurką postaci zostanie automatycznie importowany na nowy profil i będzie stanowił poziom postaci w nowym pliku zapisu.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami