Disney Chat

End Chat

Disney Infinity (2.0 Edition)

  • Console
  • Steam

Jak zmienić profil użytkownika konsoli podczas gry w Disney Infinity 2.0?

posted on 2015/03/25


Profil użytkownika konsoli to konto offline, na którym dane zapisów gry są przechowywane na dysku twardym konsoli.

Poniżej znajdują się instrukcje, jak zmienić profil użytkownika konsoli podczas gry w Disney Infinity 2.0. Zmiana profilu użytkownika jest przydatna przy dzieleniu się własnością figurki postaci.


Avengers Spider-Man
 
 

PlayStation PlayStation 3

Prośba o wybranie profilu użytkownika pojawi się po uruchomieniu PlayStation 3, jeszcze przed przejściem do menu PlayStation 3, znanego też jako menu XMB™ (XrossMediaBar). Nie pojawia się ona jednak, jeśli wybrano automatyczne logowanie na profil.

Ustawienie automatycznego logowania można zmienić, naciskając przycisk trójkąt na użytkowniku i wybierając „włączone” lub „wyłączone”.

Zmiana profilu użytkownika PlayStation 3:

 
1. W menu XMB™ przewiń w lewo do kolumny o nazwie „Użytkownicy” lub „Zaloguj się”.
2. Przyciskiem krzyżyk wybierz użytkownika z listy.

PlayStation PlayStation 4

Po uruchomieniu PlayStation 4 pojawi się prośba o wybranie profilu użytkownika. Można grać na koncie gościa, ale wówczas zapisane dane zostaną usunięte po wylogowaniu się. Na PlayStation 4 profile użytkownika są związane z używanymi kontrolerami.

Jednocześnie na jednym systemie PlayStation 4 mogą być zalogowane maksymalnie cztery osoby. Kiedy zalogowanych jest kilku użytkowników, naciśnięcie przez jednego z użytkowników przycisku PS na kontrolerze spowoduje wyświetlenie jego ekranu głównego.

Zmiana profilu użytkownika PlayStation 4 z głównego menu:

 
1. W głównym menu naciśnij przycisk „w górę” i wybierz opcję „Zasilanie”.
2. Wybierz „Wyloguj się z PS4” i naciśnij krzyżyk.
3. Pojawi się ekran wyboru konta. Może być konieczna ponowna synchronizacja kontrolera przez naciśnięcie przycisku PS.
4. Na tym ekranie można wybrać profil użytkownika lub stworzyć nowy.

Zmiana profilu użytkownika PlayStation 4 w Disney Infinity 2.0:
 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk PS na kontrolerze.
2. Wybierz „Przełącz użytkownika”.
3. Na tym ekranie można wybrać profil użytkownika lub stworzyć nowy.

Xbox Xbox 360

Po uruchomieniu konsoli Xbox 360 naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze, aby zalogować się na profil użytkownika. Wybierz opcję „Zaloguj się” lub naciśnij X na kontrolerze.

Zmiana profilu użytkownika z interfejsu głównego konsoli Xbox 360:

 
1. Wybierz „Społeczności”.
2. Wybierz „Zaloguj lub wyloguj”.
2. Wybierz profil, na który chcesz się zalogować.

Zmiana profilu użytkownika w Disney Infinity 2.0:
 
1. Naciśnij przycisk przewodnika konsoli Xbox.
2. Wciśnij przycisk X, żeby wylogować się z obecnego profilu.
3. Wybierz profil, na który chcesz się zalogować.

Xbox Xbox One

Po uruchomieniu konsoli Xbox One można zalogować się na profil użytkownika z interfejsu głównego. Użyj opcji „Zaloguj się” na górze ekranu i wybierz profil.

Zmiana profilu użytkownika za pomocą przycisku Menu:   

 
1. Na ekranie Home konsoli naciśnij przycisk Menu na kontrolerze.
2. Wybierz „Przełącz profil”.
3. Wybierz profil, z którego chcesz skorzystać.
 
Zmiana profilu użytkownika w polu logowania:

 
1. Przejdź na pole logowania w lewym górnym rogu ekranu.
2. Wybierz obecny profil i gamerpic.
3. Wybierz profil, z którego chcesz skorzystać.

Zmiana profilu użytkownika w Disney Infinity 2.0:
 
1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
2. Przejdź na pole logowania w lewym górnym rogu ekranu.
3. Wybierz obecny profil i gamerpic.
4. Wybierz profil, z którego chcesz skorzystać.

Nintendo Wii U

Po uruchomieniu Wii U, przed przejściem do menu Wii U, pojawi się prośba o wybór postaci Mii. Jest to profil użytkownika.

W celu zmiany użytkownika Mii należy zamknąć Disney Infinity 2.0 i wrócić do głównego menu.

W menu głównym Wii U:

 
1. Wybierz postać Mii w lewym górnym rogu ekranu.
2. Wybierz „Przełącz użytkownika”.
3. Wybierz inną postać Mii.

 

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami