Disney Chat

End Chat

Disney Infinity

  • Console
  • PC

Jak przygotować do gry figurki i czytnik?

posted on 2014/07/28


Disney Infinity
Jak skonfigurować czytnik?
 
1. Po wyjęciu czytnika Disney Infinity z opakowania należy położyć go na stabilnej, bezpiecznej i równej powierzchni w pobliżu konsoli.
 
a. Miejsce na figurkę postaci Disney Infinity i dysk mocy
b. Miejsce na figurkę postaci Disney Infinity i dysk mocy
c. Miejsce na figurkę dostępu Disney Infinity lub dysk mocy
 
2. Podłącz kabel USB czytnika Disney Infinity do wolnego złącza USB z przodu konsoli.
 
3. Włącz konsolę za pomocą przycisku zasilania z przodu. Czytnik Disney Infinity również się włączy.
 
4. Włóż dysk z grą Disney Infinity do konsoli, aby uruchomić grę.

Jak korzystać z czytnika Disney Infinity?
 
Po wejściu do gry gracz zostanie poproszony o umieszczenie na czytniku figurki postaci Disney Infinity. Figurka postaci musi stać na jednym z dwóch okrągłych miejsc czytnika (A i B ). Figurkę dostępu Disney Infinity należy umieścić na sześciokątnym miejscu C.

 

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami