Disney Chat

End Chat

Disney Infinity

 • Console
 • PC

Jak wymienić uszkodzony lub wadliwy przedmiot?

posted on 2016/03/23


Elsa Figure  Disney Infinity Jack Sparrow
 

Czytnik
Jeśli masz problemy z czytnikiem, spróbuj następujących rozwiązań:

 
 • Podłącz czytnik do innego portu USB.
 • Sprawdź, czy ukończono samouczek/wstęp. Czytnik nie zaświeci się przed ukończeniem samouczka.
 • Sprawdź na spodzie czytnika, czy jest to wersja zgodna z Twoją konsolą.
 • Ustaw czytnik na stabilnej, nieruchomej i płaskiej powierzchni.
 • Sprawdź, czy czytnik nie stoi na czymś metalowym lub w pobliżu metalowych przedmiotów.

Jeśli problemy nie ustąpią, należy zwrócić się do sprzedawcy w sprawie wymiany.

do góry

 

Dysk
Jeśli konsola nie może prawidłowo odczytać dysku z grą, spróbuj następujących rozwiązań:

 
 • Sprawdź, czy konsola jest zaktualizowana i zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.
 • Sprawdź, czy na dysku nie ma rys.
 • Wyczyść dysk miękką ściereczką z mikrowłókien.
 • Sprawdź, czy dysk jest w wersji zgodnej z Twoją konsolą.
 • Wypróbuj te rozwiązania problemów z czytnikiem.

Jeśli problemy nie ustąpią, należy zwrócić się do sprzedawcy w sprawie wymiany.

do góry

 

Figurka postaci lub dostępu

Jeśli masz problemy z figurką postaci lub dostępu, następujące kroki pomogą ustalić, z którą figurką jest problem:

 
 • Użyj innej figurki postaci lub dostępu, żeby sprawdzić, która nie działa.
 • Upewnij się, że używana figurka postaci jest zgodna z figurką dostępu na czytniku.
 • Jeśli nie działa żadna z figurek postaci ani dostępu, zapoznaj się z poradami dotyczącymi czytnika zamieszczonymi powyżej.
 • Sprawdź, czy korzystasz z właściwej wersji gry:
 • Światy Disney Infinity nie działają w Disney Infinity 2.0: Play Without Limits.
 • Figurki postaci i dostępu Disney Infinity 2.0: Play Without Limits nie działają w Disney Infinity.
 • Figurki postaci Disney Infinity będą działały tylko na Placu Zabaw Disney Infinity 2.0: Play Without Limits.

Po ustaleniu, która figurka postaci lub dostępu jest uszkodzona lub wadliwa, należy zwrócić się do sprzedawcy w sprawie wymiany.

do góry

 

Jeśli sprzedawca nie jest w stanie pomóc, proszę przesłać wiadomość zespołowi pomocy technicznej Disney Infinity przez kliknięcie przycisku „Kontakt z nami” poniżej. Proszę umieścić w wiadomości możliwie dużo informacji, żebyśmy mogli jak najlepiej pomóc w rozwiązaniu problemu:
 
 • Szczegółowy opis problemu.
 • Nazwa przedmiotu, który nie działa.
 • Rodzaj konsoli

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami