Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Sterowanie na PlayStation 3 – Disney Infinity 3.0

posted on 2015/08/27


Sterowanie postaciami dwunożnymi​
 
Podskok
X
Podskok Mocą/specjalny
X (przytrzymaj)
Podniesienie przedmiotu / interakcja / podskok Mocą
kwadrat
Cios wykańczający w serii
 kwadrat (przytrzymaj, kiedy pojawi się komunikat)
Upuszczenie przedmiotu / wyjście z pojazdu
kółko
Blok
kółko (przytrzymaj)
Atak
trójkąt
Umiejętność specjalna
R1
Bieg
lewy drążek
Obracanie kamery
prawy drążek
Wybór narzędzia/akcesorium
L1
Edytor
Select
Menu pauzy
Start
Celowanie
L2 (przytrzymaj)
Strzał / rzut / szarża Mocą
R2

Sterowanie pojazdami​
 
Podskok
X
Wejście do pojazdu / holowanie / interakcja
kwadrat
Atak/klakson/rzut
trójkąt
Ruch do przodu
R2 (przytrzymaj)
Hamulec/cofanie
L2 (przytrzymaj)    
Kierowanie
lewy drążek
Obracanie kamery / dopalacz
prawy drążek
Uzbrojenie
L1
Obrót w przeciwnym kierunku
R1
Jazda w poślizgu
 R2 + L2 + lewy drążek

Sterowanie statkami kosmicznymi​
 
Start/lądowanie
X
Składanie/rozkładanie płatów
kwadrat
Strzał z głównej broni
trójkąt
Lot do przodu
R2 (przytrzymaj)
Hamowanie
L2 (przytrzymaj)
Sterowanie
lewy drążek
Wychylenie w lewo
L1 (przytrzymaj)
Wychylenie w prawo 
R1 (przytrzymaj)
Zawrót
prawy drążek W DÓŁ
Pętla
prawy drążek W GÓRĘ
Beczka w lewo
prawy drążek W LEWO    
Beczka w prawo
 prawy drążek W PRAWO

Sterowanie edytorem​
 
Ustawianie
X
Cofnij
trójkąt
Wyjście
kółko
Dodaj do ulubionych 
kwadrat
Tryb iskierki
R1
Filtry
L1
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Obrócenie wybranej zabawki
R2 + lewy drążek W LEWO/PRAWO
Podniesienie/opuszczenie wybranej zabawki
R2 + lewy drążek W GÓRĘ/DÓŁ
Przewijanie zabawek
przyciski kierunku W LEWO/PRAWO
Przewijanie kategorii zabawek
przyciski kierunku W GÓRĘ/DÓŁ    
Obracanie kamery
prawy drążek

Sterowanie w trybie iskierki​
 
Przesuwanie
X
Modyfikacja
trójkąt
Usunięcie
kółko
Przypisanie logiki
kwadrat
Wyjście z trybu iskierki
R1
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Podniesienie/opuszczenie wybranego przedmiotu
R2 + przyciski kierunku W GÓRĘ/DÓŁ
Obracanie kamery
prawy drążek

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami