Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Towarzysze: Uprawa ziemi i karmienie

posted on 2015/08/27


Po ukończeniu samouczka „Roślinne plany” towarzysze będą mogli uprawiać i zbierać rośliny na żywność.

Aby rozpocząć, przejdź przez portal towarzyszy (zielony) w Centrum Placu Zabaw. Podejdź ceglaną drogą do portalu świecącego na zielono. Wybierz „Roślinne plany”, żeby przenieść się na farmę Placu Zabaw.


Uprawa ziemi
Musisz wyposażyć towarzysza w narzędzie rolnicze, żeby mógł sadzić rośliny. Przejdź do ubieracza, aby otworzyć menu wyposażenia. Otwórz kategorię „Broń i narzędzia”. Wybierz z listy motykę. Wyjdź z ubieracza i przejdź na posiadaną działkę. Wybierz opcję „Uprawiaj”, żeby towarzysz posadził rośliny. Musi minąć pewien czas, żeby rośliny urosły. Kilku towarzyszy może pracować na działkach jednocześnie. Podczas gdy towarzysze są zajęci pracą, możesz przejść do Centrum Placu Zabaw i wrócić później, żeby zobaczyć, co urosło.

Oprócz roślin jadalnych będą też rosnąć kwiaty i chwasty. Z kwiatów uzyskasz iskierki, natomiast chwasty to utrapienie, które trzeba usunąć. Atakuj chwasty, żeby je usuwać.

Z niektórych roślin mogą wyrosnąć specjalne przedmioty, takie jak kapelusz farmera czy świetna motyka. Jeśli wyposażysz towarzysza w kapelusz farmera, będzie on mógł uprawiać konkretne rodzaje roślin. Na przykład kapelusz do uprawy pomidorów zwiększy zbiory pomidorów. Świetne motyki pomagają w uprawie roślin.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz kupić kolejne działki. Stań pośrodku pustej działki, aby ją kupić.


Karmienie
Towarzysze wymagają opieki i karmienia. Kiedy trzeba ich nakarmić, zwykle wyskakuje przypomnienie. Wejdź do podmenu „Jedzenie”, aby nakarmić swojego towarzysza. Znajdź i wybierz pożywienie, którym chcesz go nakarmić. Kamienie towarzysza zaspokaja jego głód i podnosi poziomy umiejętności. Na przykład pomidory zwiększają poziom umiejętności ataku towarzysza.

Niepełna lista roślin, które można uprawiać, oraz ulepszanych przez nie umiejętności:

    Kukurydza – energia
    Cukierek kukurydziany – energia
    Marchewki – szczęście
    Pizza – szczęście
    Ziarna słonecznika – narzędzia
    Churro – narzędzia
    Czekoladowa moneta Sknerusa – energia i szczęście
    Lizak – serce i narzędzia
    Sałata – serce
    Zielona galaretka – serce
    Pomidor – atak
    Wata cukrowa – atak


UWAGA: Jedzenie można także znaleźć w skrzyniach i pudłach na poziomach Placu Zabaw.

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami