Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Sterowanie na Xbox 360 – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Sterowanie postaciami dwunożnymi
 
Podskok
A
Podskok Mocą/specjalny
A (przytrzymaj)
Podniesienie przedmiotu / interakcja / podskok Mocą
X
Cios wykańczający w serii
X (przytrzymaj, kiedy pojawi się komunikat)
Upuszczenie przedmiotu / wyjście z pojazdu
B
Blok
(przytrzymaj)
Atak
Y
Umiejętność specjalna
RB
Bieg
lewy drążek
Obracanie kamery
prawy drążek
Wybór narzędzia/akcesorium
LB
Edytor
Back
Menu pauzy
Start
Celowanie
LT (przytrzymaj)
Strzał / rzut / szarża Mocą
RT

Sterowanie pojazdami
 
Podskok
A
Wejście do pojazdu / holowanie / interakcja
X
Atak/klakson/rzut
Y
Ruch do przodu
RT (przytrzymaj)
Hamulec/cofanie
LT (przytrzymaj)   
Sterowanie
lewy drążek
Obracanie kamery / dopalacz
prawy drążek
Uzbrojenie
LB
Obrót w przeciwnym kierunku
RB
Jazda w poślizgu
RT + LT + lewy drążek

Sterowanie statkami kosmicznymi
 
Start/lądowanie
A
Składanie/rozkładanie płatów
X
Strzał z głównej broni
Y
Lot od przodu
RT (przytrzymaj)
Hamulec
LT (przytrzymaj)
Sterowanie
lewy drążek
Wychylenie w lewo
LB (przytrzymaj)
Wychylenie w prawo
RB (przytrzymaj)
Zawrót
prawy drążek W DÓŁ
Pętla
prawy drążek W GÓRĘ
Beczka w lewo
prawy drążek W LEWO   
Beczka w prawo
prawy drążek W PRAWO

Sterowanie edytorem
 
Ustawianie
A
Cofnij
Y
Wyjście
B
Dodaj do ulubionych
X
Tryb iskierki
RB
Filtry
LB
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Obrócenie wybranej zabawki
RT + lewy drążek W LEWO/PRAWO
Podniesienie/opuszczenie wybranej zabawki
RT + lewy drążek W GÓRĘ/DÓŁ
Przewijanie zabawek
pad kierunkowy W LEWO/PRAWO   
Przewijanie kategorii zabawek
pad kierunkowy W GÓRĘ/DÓŁ   
Obracanie kamery
prawy drążek

Sterowanie w trybie iskierki
 
Przesuwanie
A
Modyfikacja
Y
Usunięcie
B
Przypisanie logiki
X
Wyjście z trybu iskierki
RB
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Podniesienie/opuszczenie wybranego przedmiotu
RT + lewy drążek W GÓRĘ/DÓŁ
Obracanie kamery
prawy drążek

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami