Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Sterowanie na Xbox One – Disney Infinity 3.0

posted on 2015/08/27


Sterowanie postaciami dwunożnymi​
Podskok
A
Podskok Mocą/specjalny
A (przytrzymaj)
Podniesienie przedmiotu / interakcja / podskok Mocą
X
Cios wykańczający w serii
X (przytrzymaj, kiedy pojawi się komunikat)
Upuszczenie przedmiotu / wyjście z pojazdu
B
Blok
B (przytrzymaj)
Atak
Y
Umiejętność specjalna
RB
Bieg
lewy drążek
Obracanie kamery
prawy drążek
Wybór narzędzia/akcesorium
LB
Edytor
View
Menu pauzy
Menu
Celowanie
LT (przytrzymaj)
Strzał / rzut / szarża Mocą
RT

Sterowanie pojazdami​
Podskok
A
Wejście do pojazdu / holowanie / interakcja
X
Atak/klakson/rzut
Y
Ruch do przodu
RT (przytrzymaj)   
Hamulec/cofanie
LT (przytrzymaj)   
Kierowanie
lewy drążek
Obracanie kamery / dopalacz
prawy drążek
Uzbrojenie
LB
Obrót w przeciwnym kierunku
RB
Jazda w poślizgu
RT + LT + lewy drążek   

Sterowanie statkami kosmicznymi​
Start/lądowanie
A
Składanie/rozkładanie płatów
X
Strzał z głównej bron
Y
Lot do przodu
RT (przytrzymaj)
Hamowanie
LT (przytrzymaj)
Sterowanie
lewy drążek
Wychylenie w lewo
LB (przytrzymaj)
Wychylenie w prawo
RB (przytrzymaj)
Zawrót
prawy drążek W DÓŁ
Pętla
prawy drążek W GÓRĘ
Beczka w lewo
prawy drążek W LEWO   
Beczka w prawo
prawy drążek W PRAWO

Sterowanie edytorem
Ustawianie
A
Cofnij
Y
Wyjście
B
Dodaj do ulubionych
X
Tryb iskierki
RB
Filtry
LB
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Obrócenie wybranej zabawki
RT + lewy drążek W LEWO/PRAWO
Podniesienie/opuszczenie wybranej zabawki
RT + lewy drążek W GÓRĘ/DÓŁ
Przewijanie zabawek
 
pad kierunkowy W LEWO/PRAWO
Przewijanie kategorii zabawek
 
pad kierunkowy W GÓRĘ/DÓŁ
Obracanie kamery
prawy drążek

Sterowanie w trybie iskierki​
Przesuwanie
A
Modyfikacja
Y
Usunięcie
B
Przypisanie logiki
X
Wyjście z trybu iskierki
View
Przesunięcie wybranej zabawki
lewy drążek
Podniesienie/opuszczenie wybranego przedmiotu
RT + przyciski kierunku W GÓRĘ/DÓŁ
Obracanie kamery
prawy drążek

Czy ten artykuł był pomocny?


Nadal szukasz właściwej odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami