Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 2.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Kan jag skaffa alla förmågor i mitt färdighetsträd?

posted on 2014/09/19


Nej - den högsta nivå din figur kan nå är 20, och det ger dig inte tillräckligt med poäng för att fylla hela trädet.  Just därför måste du planera din väg genom färdighetsträdet strategiskt!

Om du är missnöjd med den väg du valt finns det två nollställningsmöjligheter, en på nivå 10 och en på nivå 20.  

Du kan bara använda varje nollställning en gång, så välj med omsorg!

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss