Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Hur sparar jag min Disney Infinity 3.0 Edition Toy Box?

posted on 2016/02/01


Följ anvisningarna nedan för att spara din Toy Box innan du skickar in den till Disney:
 
1. Välj att Pausa och sedan Spara när du är i Toy Boxen

Select Pause, then Save from the Pause Menu

2. Välj Ny sparfil

Select New Save

3. Ange ett namn och en beskrivning av din Toy Box

4. Se till att Dela med vänner och Spara till mitt Disney Cloud är i läget På

Make sure that Share with Friends and Save to my Disney Cloud are set to On

5. Välj en genre
Select a Genre
6. Välj Spara

Select Save
 

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss