Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

PlayStation 3-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroller för tvåbenta​
 
Hoppa
X
Slåss/Krafthoppa
X (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
Fyrkant
Komboavslutare
Fyrkant (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
Cirkel
Blockera
Cirkel (håll in)
Attackera
Triangel
Specialförmåga
R1
Spring
Vänsterspaken
Snurra kamera
Högerspaken
Välj verktyg/paket 
L1
Redigeraren
SELECT
Pausmenyn
START
Sikta/Välj mål
L2 (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
R2

Fordonskontroller​
 
Hoppa
X
Använd fordon/Bogsera/Interagera
Fyrkant
Attackera/Tuta/Kasta
Triangel
Åk framåt
 R2 (håll in)
Bromsa/Backa
L2 (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Snurra kameran/Boosta
Högerspaken
Utrustning
L1
180-vändning
R1
Drifta
R2 + L2 + vänsterspaken

Rymdskeppskontroller
 
Lyft/Landa
X
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
Fyrkant
Avfyra huvudvapnet
Triangel
Jetmotorer
R2 (håll in)
Bromsa
L2 (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Luta åt vänster
L1 (håll in)
Luta åt höger
R1 (håll in)
180-vändning
Högerspaken NER
Framåtvolt
Högerspaken UPP
Vänsterroll
Högerspaken VÄNSTER
Högerroll
Högerspaken HÖGER

Redigeringskontroller
 
Placera
X
Ångra
Triangel
Avsluta
Cirkel
Lägg till favorit 
Fyrkant
Gnistläge
R1
Filter
L1
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Snurra vald leksak
R2 + vänsterspaken VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
R2 + vänsterspaken UPP/NER
Bläddra leksak
Riktningsknapparna VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Riktningsknapparna UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Kontroller i gnistläget​
 
Rör gnistan
X
Anpassa
Triangel
Ta bort
Cirkel
Tilldela logik
Fyrkant
Avsluta gnistläget
R1
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Höj/sänk valt föremål
R2 + riktningsknapparna UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss