Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

PlayStation 4-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroller för tvåbenta​
 
Hoppa
X
Slåss/Krafthoppa 
 X (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
Fyrkant
Komboavslutare
Fyrkant (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
Cirkel
Blockera
Cirkel (håll in)
Attackera
Triangel
Specialförmåga
R1
Spring
Vänsterspaken
Snurra kameran
Högerspaken
Välj verktyg/paket
L1
Redigeraren
Klicka på styrplattan
Pausmenyn
Start
Sikta/Välj mål 
L2 (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
R2

Fordonskontroller​
 
Hoppa
X
Använd fordon/Bogsera/Interagera
Fyrkant
Attackera/Tuta/Kasta
Triangel
Åk framåt 
R2 (håll in)
Bromsa/Backa 
L2 (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Snurra kameran/Boosta
Högerspaken
Utrustning
L1
180-vändning
R1
Drifta
R2 + L2 + vänsterspaken

Rymdskeppskontroller​
 
Lyft/Landa
X
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
Fyrkant
Avfyra huvudvapnet
Triangel
Jetmotorer
R2 (håll in)
Bromsa
L2 (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Luta åt vänster
L1 (håll in)
Luta åt höger
R1 (håll in)
180-vändning
Högerspaken NER
Framåtvolt
Högerspaken UPP
Vänsterroll
Högerspaken VÄNSTER
Högerroll
Högerspaken HÖGER

Redigeringskontroller​
 
Placera
X
Ångra
Triangel
Avsluta
Cirkel
Lägg till favorit 
Fyrkant
Gnistläge
R1
Filter
L1
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Snurra vald leksak 
R2 + vänsterspaken VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
R2 + vänsterspaken UPP/NER
Bläddra leksak 
Riktningsknapparna VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Riktningsknapparna UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Kontroller i gnistläget​
 
Rör gnistan
X
Anpassa
Triangel
Ta bort 
Cirkel
Tilldela logik
Fyrkant
Avsluta gnistläget
Klicka på styrplattan
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Höj/sänk valt föremål
R2 + riktningsknapparna UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Chat

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone

You can call us, or start a live chat, from 9am-9pm, 7 days a week. Or drop us an email and we’ll get back to you as soon as we can!