Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition: PC & Windows Devices

  • PC
  • Steam

Toy Boxar med särskild åtkomst - Konsol/PC

posted on 2015/11/16


Om du har fått ett webbkodkort från Disney Parks eller Disneys Hollywood Studios gör du så här för att lösa in det för Disney Infinity 3.0 på konsol/PC!
 
1. Logga in till infinity.disney.com/ParksVIP, skriv in webbkoden och välj Lös in
 
Disney Infinity site – Click Redeem

2. Om du har angett en giltig webbkod får du ett bekräftelsemeddelande:

Redeem message

3. För att använda dina Toy Boxar med särskild åtkomst i spelet väljer du Community-innehåll från huvudmenyn:

Image of main menu, with Community Content highlighted

4. Välj Toy Boxar med särskild åtkomst:

Image of Community Content menu, with Special Access Toy Boxes selected
 

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Chat

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone

You can call us, or start a live chat, from 9am-9pm, 7 days a week. Or drop us an email and we’ll get back to you as soon as we can!