Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Do characters have different combos/abilities inside of Marvel Battlegrounds?

posted on 2016/03/15


Treslagskombo

Varje figur har en treslagskombo som primär attack. Efter att ha fått in en träff knuffar varje figurs kombo tillbaka motståndaren (se Tillbakaknuff nedan). Om det tredje slaget i kombon träffar genereras lila gnistor.

Tillbakaknuff

Tillbakaknuffen i slutet av treslagskombon skickar iväg motståndaren bakåt.

Uppladdad attack

En uppladdad attack utförs genom att hålla in attackknappen. Uppladdade attacker har särskilda egenskaper eller kan göra extra skada. Iron Mans uppladdade attack är en Unistråle från Arcreaktorn mitt på hans bröst, medan Captain Americas uppladdade attack är en sköldattack som knuffar tillbaka motståndaren.

Resande attack

En resande attack utförs genom att trycka på attackknappen medan man reser sig efter att ha blivit nedknuffad. Resande attacker är osårbara för attacker, men mycket sårbara om man missar eller slaget blockeras.

Luftattack

Luftattacker är olika för varje figur och kan vara t.ex. markattacker, slagkombinationer i luften eller att man skjuter projektiler från luften. Tryck och ladda upp för att göra mer skada.

Greppa

Alla figurer kan greppa. Tryck på X-knappen för att kringgå en blockering utan att röra en attackerande spelare. När man greppar kastas motståndaren över arenan.

Blocka

Alla figurer kan blockera genom att hålla in försvarsknappen. Detta reflekterar alla distans- och närstridsattacker som inte är oblockbara, så att figuren inte tar någon skada. Man kan också blockera för att stå emot en figurs treslagskombo och straffa figuren när den återhämtar sig.

Kontringsattack

Alla figurer kan utföra en kontringsattack genom att blockera en attack precis innan den träffar. En kontringsattack riktar automatiskt in sig på den attackerande figuren och utför en kraftfull tillbakaknuffande attack.

Undvika

Alla figurer kan undvika en attack i fyra riktningar genom att trycka på försvarsknappen medan man rör sig.

När man undviker en attack är man osårbar under en kort tid.

Hoppa

Alla figurer kan hoppa genom att trycka på hoppknappen.

Superhoppa/Flyga

Vissa figurer kan utföra ett superhopp eller sväva genom att hålla in A-knappen medan de står still på marken. Om en figur inte kan superhoppa eller sväva hoppar de som vanligt istället.

Flyga/Nätsvinga

Vissa figurer kan hålla in A-knappen i luften för att utföra ett särskilt hopp. Thor kan t.ex. sväva över slagfältet medan Spider-Man kan svinga från en nätlina till ett annat område.

Snabb återhämtning

Alla figurer kan genast återhämta sig i luften genom att trycka på hoppknappen när de reagerar på ett slag.

Alternativ attack

Alternativa attacker utförs med höger avtryckare och är normalt distansattacker.  Alternativa attacker är utmärkta för att slå ner ett mål från luften eftersom figurer inte kan blockera i luften.

Uppladdad alternativ attack

Vissa figurer har en uppladdad (nedhållen) version av deras alternativa attack som har bonusegenskaper. Captain Americas sköldkast kan t.ex. bedöva när den träffar.

Specialattack

När en figurs specialmätare är fulladdad kan du utföra deras specialattack genom att trycka på RB. Specialattacker gör mycket skada, men hela specialmätaren töms när de används. Specialattacker görs normalt på marken, men vissa figurer har också specialattacker som görs i luften.

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss