Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Kontroller för Wii-fjärrkontrollen - Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/22


Kontroller för Wii-fjärrkontrollen – (Klicka här för Wii U-kontroller)
 
Kontroller för tvåbenta
 
Rör karaktären
Styrspaken
Kameran
Styrplus (vänster/höger)
Hoppa
A-knappen
Blockera/Undvik/Gå tillbaka/Släpp 
"–"
Interagera/Plocka upp/Använd kraften
"+"
Kort avstånd/Använd väska
Z-knappen
Långt avstånd/Använd verktyg
B-knappen
Specialförmåga
Styrplus (nedåt)
Centrera kameran
C-knappen (tryck)
Siktesläge
C-knappen (håll in)
Välj verktyg/väskor
Styrplus  (håll in uppåt)
Snabbvälj trollstaven (Toy Boxen)
"–"
Aktivera övre powerdiscen
Nunchuken (skaka)
Aktivera undre powerdiscen
Wii-fjärrkontrollen (skaka)
Redigera Toy Boxen/Öppna uppdragslistan    "1"
"1"
Pausa/Alternativ/Spar
"2"
Kontrollera kameran i siktesläget
 Styrplus (alla riktningar)
 
Fordonskontroller
 
 
Wii-fjärrkontrollen (skaka när fordonet är i luften)
Styr
Styrspaken
Kameran
Styrplus (vänster/höger)
Åk framåt
B-knappen
Bromsa/Backa
Z-knappen
Hoppa
 A-knappen
Drifta
B-knappen (håll in) + Z-knappen (håll in) + Styrspaken
Utför trick
Nunchuken (skaka när fordonet är i luften)
Utför trick
Lämna fordon
"–"
Använd fordon/Interagera/Byt plats
"+"
Utrustning
C-knappen
Fartrusch
Styrplus (nedåt)
Snabb 180-vändning
"–"
 
Rymdskeppskontroller
 
 
Lyft/Landa  A-knappen
A-knappen
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
"+"
Avfyra huvudvapnet
B-knappen
Jetmotorer
Z-knappen (håll in)
Bromsa
C-knappen (håll in)
Styr
Styrspaken
Luta åt vänster
Styrplus (håll in vänster)
Luta åt höger
Styrplus (håll in höger)
180-vändning
"–"
Framåtvolt
Styrplus (nedåt)
Vänsterroll
Styrplus (tryck på vänster)
Högerroll
Styrplus (tryck på höger)

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss