Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Kontroller för Wii-fjärrkontrollen - Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/22


Kontroller för Wii-fjärrkontrollen – (Klicka här för Wii U-kontroller)
 
Kontroller för tvåbenta
 
Rör karaktären
Styrspaken
Kameran
Styrplus (vänster/höger)
Hoppa
A-knappen
Blockera/Undvik/Gå tillbaka/Släpp 
"–"
Interagera/Plocka upp/Använd kraften
"+"
Kort avstånd/Använd väska
Z-knappen
Långt avstånd/Använd verktyg
B-knappen
Specialförmåga
Styrplus (nedåt)
Centrera kameran
C-knappen (tryck)
Siktesläge
C-knappen (håll in)
Välj verktyg/väskor
Styrplus  (håll in uppåt)
Snabbvälj trollstaven (Toy Boxen)
"–"
Aktivera övre powerdiscen
Nunchuken (skaka)
Aktivera undre powerdiscen
Wii-fjärrkontrollen (skaka)
Redigera Toy Boxen/Öppna uppdragslistan    "1"
"1"
Pausa/Alternativ/Spar
"2"
Kontrollera kameran i siktesläget
 Styrplus (alla riktningar)
 
Fordonskontroller
 
 
Wii-fjärrkontrollen (skaka när fordonet är i luften)
Styr
Styrspaken
Kameran
Styrplus (vänster/höger)
Åk framåt
B-knappen
Bromsa/Backa
Z-knappen
Hoppa
 A-knappen
Drifta
B-knappen (håll in) + Z-knappen (håll in) + Styrspaken
Utför trick
Nunchuken (skaka när fordonet är i luften)
Utför trick
Lämna fordon
"–"
Använd fordon/Interagera/Byt plats
"+"
Utrustning
C-knappen
Fartrusch
Styrplus (nedåt)
Snabb 180-vändning
"–"
 
Rymdskeppskontroller
 
 
Lyft/Landa  A-knappen
A-knappen
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
"+"
Avfyra huvudvapnet
B-knappen
Jetmotorer
Z-knappen (håll in)
Bromsa
C-knappen (håll in)
Styr
Styrspaken
Luta åt vänster
Styrplus (håll in vänster)
Luta åt höger
Styrplus (håll in höger)
180-vändning
"–"
Framåtvolt
Styrplus (nedåt)
Vänsterroll
Styrplus (tryck på vänster)
Högerroll
Styrplus (tryck på höger)

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Chat

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone

You can call us, or start a live chat, from 9am-9pm, 7 days a week. Or drop us an email and we’ll get back to you as soon as we can!