Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Wii U-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/14


Kontroller för tvåbenta
 
Hopp
B
Slåss/Krafthoppa
B (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
Y
Komboavslutare
Y (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
A
Blockera
A (håll in)
Attackera
X
Specialförmåg
R
Spring
Vänsterspaken
Snurra kamera
Högerspaken
Välj verktyg/paket
L
Redigeraren
-
Pausmenyn
+
Sikta/Välj mål
ZL (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
ZR

Fordonskontroller
 
Hoppa
B
Använd fordon/Bogsera/Interagera
Y
Attackera/Tuta/Kasta
X
Åk framå
 ZR (håll in)
Bromsa/Backa
 ZL (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Snurra kameran/Boosta
 Högerspaken
Utrustning
L
180-vändning
R
Drifta
 ZR + ZL + vänsterspaken

Rymdskeppskontroller
 
Lyft/Landa
B
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
Y
Avfyra huvudvapnet
X
Jetmotorer
ZR (håll in)
Bromsa
ZL (håll in)
Styr
 Vänsterspaken
Luta åt vänste
 L (håll in)
Luta åt höger
 R (håll in)
180-vändning
Högerspaken NER
Framåtvolt
Högerspaken UPP
Vänsterroll
Högerspaken VÄNSTER
Högerroll
Högerspaken HÖGER
Redigeringskontroller
 
Placera
A
Ångra
X
Avsluta
B
Lägg till favorit
Y
Gnistläge
R
Filter
L
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Snurra vald leksak
ZR + vänsterspaken VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
ZR + vänsterspaken UPP/NER
Bläddra leksak
Kontrollplattan VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Kontrollplattan UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Kontroller i gnistläget
 
Rör gnista
B
Anpassa
X
Ta bort
A
Tilldela logik
Y
Avsluta gnistläget
R
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Höj/sänk valt föremål
ZR + vänsterspaken UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss