Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Wii U-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/10/14


Kontroller för tvåbenta
 
Hopp
B
Slåss/Krafthoppa
B (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
Y
Komboavslutare
Y (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
A
Blockera
A (håll in)
Attackera
X
Specialförmåg
R
Spring
Vänsterspaken
Snurra kamera
Högerspaken
Välj verktyg/paket
L
Redigeraren
-
Pausmenyn
+
Sikta/Välj mål
ZL (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
ZR

Fordonskontroller
 
Hoppa
B
Använd fordon/Bogsera/Interagera
Y
Attackera/Tuta/Kasta
X
Åk framå
 ZR (håll in)
Bromsa/Backa
 ZL (håll in)
Styr
Vänsterspaken
Snurra kameran/Boosta
 Högerspaken
Utrustning
L
180-vändning
R
Drifta
 ZR + ZL + vänsterspaken

Rymdskeppskontroller
 
Lyft/Landa
B
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
Y
Avfyra huvudvapnet
X
Jetmotorer
ZR (håll in)
Bromsa
ZL (håll in)
Styr
 Vänsterspaken
Luta åt vänste
 L (håll in)
Luta åt höger
 R (håll in)
180-vändning
Högerspaken NER
Framåtvolt
Högerspaken UPP
Vänsterroll
Högerspaken VÄNSTER
Högerroll
Högerspaken HÖGER
Redigeringskontroller
 
Placera
A
Ångra
X
Avsluta
B
Lägg till favorit
Y
Gnistläge
R
Filter
L
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Snurra vald leksak
ZR + vänsterspaken VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
ZR + vänsterspaken UPP/NER
Bläddra leksak
Kontrollplattan VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Kontrollplattan UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Kontroller i gnistläget
 
Rör gnista
B
Anpassa
X
Ta bort
A
Tilldela logik
Y
Avsluta gnistläget
R
Flytta vald leksak
Vänsterspaken
Höj/sänk valt föremål
ZR + vänsterspaken UPP/NER
Snurra kameran
Högerspaken

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone