Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Kommer alla mina Toy Boxar som har sparats i molnet att raderas?

posted on 2016/07/29


Vi vill tacka dig för att du har varit en del av skapandet i Infinity.
 
Om du vill fortsätta spela med dina Toy Boxar är det rekommenderat att ladda ner dem direkt till din konsols lokala profil före den 3 mars 2017. Därefter kommer inga Toy Boxar som sparats i molnet att vara tillgängliga.

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss