Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Xbox 360 e-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroller för tvåbenta
 
Hoppa
A
Slåss/Krafthoppa
A (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
X
Komboavslutare
X (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
B
Blockera
B (håll in)
Attackera
Y
Specialförmåga
RB
Spring
Vänster styrspak
Snurra kameran
Höger styrspak
Välj verktyg/paket
LB
Redigeraren
Back
Pausmenyn
Start
Sikta/Välj mål
LT (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
RT

Fordonskontroller
 
Hoppa
A
Använd fordon/Bogsera/Interagera
X
Attackera/Tuta/Kasta
Y
Åk framå
RT (håll in)
Bromsa/Backa
LT (håll in)
Styr
Vänster styrspak
Snurra kameran/Boost
Höger styrspak
Utrustning
LB
180-vändning
RB
Drifta
RT + LT + vänster styrspak

Rymdskeppskontroller
 
Lyft/Landa
A
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
X
Avfyra huvudvapnet
Y
Jetmotorer
RT (håll in)
Bromsa
LT (håll in)
Styr
Vänster styrspak
Luta åt vänster
LB (håll in)
Luta åt höger
RB (håll in)
180-vändning
Höger styrspak NER
Framåtvolt
Höger styrspak UPP
Vänsterroll
Höger styrspak VÄNSTER
Högerroll
Höger styrspak HÖGER

Redigeringskontroller
 
Placera
A
Ångra
Y
Avsluta
B
Lägg till favorit
X
Gnistläge
RB
Filter
LB
Flytta vald leksak
Vänster styrspak
Snurra vald leksak
RT + vänster styrspak VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
RT + vänster styrspak UPP/NER
Bläddra leksak
Styrknappen VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Styrknappen UPP/NER
Snurra kameran
Höger styrspak

Kontroller i gnistläget
 
 RT + vänster styrspak UPP/NER
Rör gnistan
A
Anpassa
Y
Ta bort
B
Tilldela logik
X
Avsluta gnistläget
RB
Flytta vald leksak
Vänster styrspak
Höj/sänk valt föremål
Snurra kameran
Höger styrspak

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss

We recommend contacting us by

Email

Other ways to contact

Logo

Call Me Now

Logo

Free Phone