Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Xbox 360 e-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroller för tvåbenta
 
Hoppa
A
Slåss/Krafthoppa
A (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
X
Komboavslutare
X (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
B
Blockera
B (håll in)
Attackera
Y
Specialförmåga
RB
Spring
Vänster styrspak
Snurra kameran
Höger styrspak
Välj verktyg/paket
LB
Redigeraren
Back
Pausmenyn
Start
Sikta/Välj mål
LT (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
RT

Fordonskontroller
 
Hoppa
A
Använd fordon/Bogsera/Interagera
X
Attackera/Tuta/Kasta
Y
Åk framå
RT (håll in)
Bromsa/Backa
LT (håll in)
Styr
Vänster styrspak
Snurra kameran/Boost
Höger styrspak
Utrustning
LB
180-vändning
RB
Drifta
RT + LT + vänster styrspak

Rymdskeppskontroller
 
Lyft/Landa
A
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
X
Avfyra huvudvapnet
Y
Jetmotorer
RT (håll in)
Bromsa
LT (håll in)
Styr
Vänster styrspak
Luta åt vänster
LB (håll in)
Luta åt höger
RB (håll in)
180-vändning
Höger styrspak NER
Framåtvolt
Höger styrspak UPP
Vänsterroll
Höger styrspak VÄNSTER
Högerroll
Höger styrspak HÖGER

Redigeringskontroller
 
Placera
A
Ångra
Y
Avsluta
B
Lägg till favorit
X
Gnistläge
RB
Filter
LB
Flytta vald leksak
Vänster styrspak
Snurra vald leksak
RT + vänster styrspak VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
RT + vänster styrspak UPP/NER
Bläddra leksak
Styrknappen VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
Styrknappen UPP/NER
Snurra kameran
Höger styrspak

Kontroller i gnistläget
 
 RT + vänster styrspak UPP/NER
Rör gnistan
A
Anpassa
Y
Ta bort
B
Tilldela logik
X
Avsluta gnistläget
RB
Flytta vald leksak
Vänster styrspak
Höj/sänk valt föremål
Snurra kameran
Höger styrspak

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss