Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 3.0 Edition

  • Console
  • Steam

Xbox One-kontroller – Disney Infinity 3.0 Edition

posted on 2015/08/27


Kontroller för tvåbenta​
 
Hoppa
A
Slåss/Krafthoppa 
A (håll in)
Plocka upp/Interagera/Krafthoppa
X
Komboavslutare
X (håll in när du blir ombedd)
Släpp föremål/Lämna fordon
B
Blockera
B (håll in)
Attackera
Y
Specialförmåga
RB
Spring
 
Vänster styrspak
 
Snurra kameran
 
Höger styrspak
 
Välj verktyg/paket
LB
Redigeraren
 
Visa
Pausmenyn
 
Meny
 
Sikta/Välj mål 
LT (håll in)
Skjut/Kasta/Kraftrusa
RT

Fordonskontroller​
 
Hoppa
A
Använd fordon/Bogsera/Interagera
X
Attackera/Tuta/Kasta
Y
Åk framåt 
RT (håll in)
Bromsa/Backa 
LT (håll in)
Styr
 
Vänster styrspak
 
Snurra kameran/Boosta
 
Höger styrspak
 
Utrustning
LB
180-vändning
RB
Drifta
 
RT + LT + vänster styrspak

Rymdskeppskontroller​
 
Lyft/Landa
A
Aktivera/Inaktivera X-klaffar
X
Avfyra huvudvapnet
Y
Jetmotorer
RT (håll in)
Bromsa
LT (håll in)
Styr
 
Vänster styrspak
 
Luta åt vänster
LB (håll in)
Luta åt höger
RB (håll in)
180-vändning
 
Höger styrspak NER
Framåtvolt
 
Höger styrspak UPP
Vänsterroll
 
Höger styrspak VÄNSTER
Högerroll
 
Höger styrspak HÖGER

Redigeringskontroller​
 
Placera
A
Ångra
Y
Avsluta
B
Lägg till favorit 
X
Gnistläge
RB
Filter
LB
Flytta vald leksak
 
Vänster styrspak
 
Snurra vald leksak 
 
RT + vänster styrspak VÄNSTER/HÖGER
Höj/sänk vald leksak
 
RT + vänster styrspak UPP/NER
Bläddra leksak 
 
Styrknappen VÄNSTER/HÖGER
Bläddra leksakskategori
 
Styrknappen UPP/NER
Snurra kameran
 
Höger styrspak

Kontroller i gnistläget​
 
Rör gnistan
A
Anpassa
Y
Ta bort 
B
Tilldela logik
X
Avsluta gnistläget
Visa
Flytta vald leksak
 
Vänster styrspak
 
Höj/sänk valt föremål
 
RT + vänster styrspak UPP/NER
Snurra kameran
 
Höger styrspak

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss