Disney Chat

End Chat

Disney Infinity 2.0: Play Without Limits

  • Console
  • Steam

Jag är fast i mallen efter att ha avbrutit en utmaning. Hur tar jag mig ut?

posted on 2014/09/19


Om du fastnar i mallen efter att du har avbrutit en utmaning kan du ta dig ut genom att gå in i Gnistläge:

    1. Gå in i byggläge.
    2. Välj Gnistläge
    3. Flytta ut gnistan ur kollisionsområdet i mallen.
    4. Lämna byggläget för att släppa din figur utanför mallen.

Var den här artikeln till hjälp?


Fortfarande letar efter rätt svar?

Kontakta oss